Lebara logo
Menu

Teruggeven

In het diepste hart van Lebara´s cultuur ligt het verlangen om terug te geven

De Lebara Foundation is een non-profit, filantropische tak van de Lebara Group, die een deel van haar winst overdraagt aan de Foundation. Wij streven ernaar om een verschil te maken voor de gemeenschappen van onze klanten en hun familie en vrienden. De Foundation wordt geleid door de bepalingen en beginselen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind. Wij geloven dat ieder kind recht heeft op het bereiken van zijn volledig potentieel en daar valt niet over te onderhandelen.

Toen hij 15 jaar oud was, zocht de mede-oprichter en CEO Ratheesan Yoganathan toevlucht in het Verenigd Koninkrijk uit de Sri Lankaanse burgeroorlog. In 2001 richtten hij en zijn vrienden Leon Ranjith en Baskaran Kandiah samen de Lebara Group op.

Hun visie was om helpen migrantengemeenschappen te helpen in contact blijven met dierbaren thuis door het verstrekken van producten en diensten van hoge kwaliteit en tegen lage kosten.

Maar toen Ratheesan getuige was van de gevolgen van de tsunami van 2004 in Azië werd die visie verbreed, omdat hij zelf zag wat er gebeurt met jonge kinderen die geen toegang hebben tot basisbehoeften zoals water, voedsel, onderdak en onderwijs. Op dat moment ontstond het eerste idee voor de Foundation. In 2008 werd de Lebara Foundation geregistreerd met het doel van het verstrekken van huisvesting, gezondheidsvoorzieningen en scholing voor ontheemde gemeenschappen over de hele wereld.


lebara foundation

Helpen van kinderen in Sri Lanka, 2010

We zijn toegewijd aan het maken van een verschil in het leven van kwetsbare kinderen over de wereld, en doen dit door het leveren van duurzame, kwalitatief hoogwaardige diensten voor jongeren getroffen door conflicten en armoede. 

Onze projecten worden geleverd in samenwerking met de Verenigde Naties, internationale niet-gouvernementele organisaties, de particuliere sector, de nationale regeringen en lokale gemeenschappen.

Onze uitgangspunten zijn gelijke rechten en waardigheid voor iedereen, non-discriminatie, transparantie en verantwoording.

Gebieden waarin we proberen om een impact te krijgen, bevatten:

 • Onderwijs en versterking 

  Wij geloven dat de toegang tot kwalitatief goed onderwijs een mensenrecht is, en dat de afwezigheid daarvan leven beperkt en devalueert en leidt tot armoede. We erkennen ook het belang van gendergelijkheid in het onderwijs. Dit is de reden waarom we vastbesloten zijn om te helpen meer kansarme meisjes en jongens toegang te geven tot formeel onderwijs.

 • Voedselzekerheid 
  Meer dan 800 miljoen mensen onder de Aziatische bevolking leeft nog steeds in armoede, met 90 miljoen kleuters die lijden aan ondervoeding. Het merendeel van de hongerigen vertrouwt op de landbouw voor zowel hun eten en als middel van bestaan, wat een grote druk legt op de natuurlijke hulpbronnen. In Afrika moet ondertussen de broodnodige groei in de landbouw eerlijker en duurzamer zijn dan in het verleden. De Lebara Foundation verlicht dergelijke problemen door het verstrekken van zowel directe voedselhulp en innovatieve landbouwprogramma's.

 • Schoon water en sanitaire voorzieningen
  Wij ondersteunen innovatieve economische, milieu- en sociale projecten om de impact van de klimaatverandering op de kinderen te verminderen, en om de toegang tot water en sanitaire voorzieningen in deze gebieden te verbeteren.

 • Bescherming van de mensenrechten 
  Onze projecten opereren binnen verschillende rechtsstelsels en culturele tradities, waarbij de rechten en vrijheden worden bevorderd die door de regeringen moet worden gerespecteerd.

 • Zorgen voor huisvesting 
  Wij bevorderen de toegang tot opvang en huisvesting voor kinderen, ongeacht ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, mening, achtergrond, economische status, geboortestatus of het vermogen.