Lebara logo
Menu

Vi gør en forskel

I hjertet af Lebara's virksomhedskultur ligger ønsket om at gøre en forskel

Lebara Foundation er Lebara Group's non-profit, velgørenhedsafdeling, som gruppen giver en andel af sin overskud til. Vi stræber efter at gøre en forskel for samfundet, vores kunder samt deres familier og venner. Fonden er styret af bestemmelserne og principperne i De Forenede Nationers konvention om barnets rettigheder. Vi tror fuldt og fast på, at alle børn har ret til nå deres sande potentiale, uden at gå på kompromis.

I en alder af 15 år søgte Lebaras medstifter og administrerende direktør, Ratheesan Yoganathan, tilflugt i Storbritannien fra borgerkrigen i Sri Lanka. I 2001 stiftede han Lebara Group sammen med sine venner Leon Ranjith og Baskaran Kandiah.

Deres vision var at hjælpe migrantgrupper med at holde kontakten med dem, de holdt af, i deres hjemland, ved at levere produkter og serviceydelser af høj kvalitet til lavpris.

Men da Ratheesan var vidne til følgerne af Tsunamien i Asien i 2004, blev hans vision udvidet, fordi han så med sine egne øjne, hvad der sker med små børn, der ikke får dækket deres grundlæggende behov for vand, føde, husly og uddannelse. Det var sådan, ideen til Fonden opstod. I 2008 blev Lebara Foundation registreret med det formål at sørge for husly, sundhedspleje og uddannelse til fordrevne grupper rundt om i verden.


lebara foundation

Hjælp til børn i Sri Lanka, 2010

Vores mål er at gøre en forskel for særligt udsatte børn rundt om i verden ved at levere bæredygtige serviceydelser af høj kvalitet til unge påvirket af konflikt og fattigdom. 

Vores projekter implementeres i partnerskab med FN, internationale NGOer, den private sektor, nationale regeringer og lokalsamfundene.

Vores styrende principper er lige rettigheder og værdighed for alle, ikke-diskrimination, gennemsigtighed and ansvarlighed.

Blandt de områder, vi søger at forbedre, er:

 • Uddannelse og styrket handlekraft

  Vi mener, at adgang til kvalitetsuddannelse er en menneskeret, og at børn uden adgang til kvalitetsuddannelse får en ringere livsværdi og bliver fastholdt i fattigdom. Vi anerkender også vigtigheden af ligestilling mellem kønnene inden for uddannelse. Derfor er vi fast besluttet på at hjælpe de dårligst stillede piger og drenge med at få adgang til formel uddannelse.

 • Fødevaresikkerhed 
  Over 800 millioner af Asiens befolkning lever stadig i fattigdom, og 90 millioner småbørn lider af fejlernæring. De fleste folk, der sulter, er afhængige af landbruget for at få både mad og indtægter, hvilket lægger stort pres på de naturlige ressourcer. I Afrika er det altafgørende, at den nødvendige vækst i landbruget bliver mere retfærdig og mere bæredygtig end før. Lebara Foundation bidrager til at formindske sådanne problemer ved at give direkte fødevarebistand og videregive innovative landbrugsmetoder.

 • Sikker vandforsyning og ordentlige sanitære forhold 
  Vi støtter innovative økonomiske og sociale projekter samt miljøprojekter for at reducere effekten af klimaændringer på børn, og for at udvide adgangen til rent vand og sanering i disse områder.

 • Beskyttelse af menneskerettighederne 
  Vores projekter bliver implementeret i forskellige juridiske systemer og kulturelle traditioner. De fremmer rettigheder og friheder, der skal respekteres af regeringen.

 • Boliger til børn 
  Vi giver børn adgang til husly og boliger uanset race, farve, køn, sprog, religion, synspunkter, baggrund, økonomisk status, fødselsstatus eller evner.